מ"ג ישעיהו מב י


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: שירו ליהוה שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם

מנוקד: שִׁירוּ לַיהוָה שִׁיר חָדָשׁ תְּהִלָּתוֹ מִקְצֵה הָאָרֶץ יוֹרְדֵי הַיָּם וּמְלֹאוֹ אִיִּים וְיֹשְׁבֵיהֶם.

עם טעמים: שִׁ֤ירוּ לַֽיהוָה֙ שִׁ֣יר חָדָ֔שׁ תְּהִלָּת֖וֹ מִקְצֵ֣ה הָאָ֑רֶץ יוֹרְדֵ֤י הַיָּם֙ וּמְלֹא֔וֹ אִיִּ֖ים וְיֹשְׁבֵיהֶֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

שַׁבְחוּ קֳדָם יי תּוּשְׁבַחְתָּא חַדְתָּא אֱמָרוּ תּוּשְׁבַחְתֵהּ מִסְיָפֵי אַרְעָא נַחֲתֵי יַמָא וּמְלָאָה נַגְוָן וְיָתְבֵיהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תהלתו מקצה הארץ" - על כרחם כשיראו את גבורתי לישראל יודו כל העכו"ם כי אלהים אני

"יורדי הים" - פורשי בספינות

"ומלואו" - הקבועים בים ולא באיים אלא בתוך המים שופכים עפר כל א' ואחד כדי בית והולכים מבית לבית בספינה כגון עיר ווניציי"א

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"שירו", מודיע ההבדל בין נפלאות העתידים נגד הנפלאות שעשה בעבר, כי בעבר התגלה כבוד ה' באמצע הישוב במצרים ובא"י ומשם התפשטה הגדתם לכלל העולם, אבל לעתיד יתגלה הנסים בפעם אחד בקצה הארץ, עד שיהיה בהפך שתהלת ה' תבא מקצות הארץ אל האמצע ומן המדבריות והימים אל הישוב, ומצד זה אמר "שירו לה' שיר חדש", כי שיר כזה לא שוררו עד עתה, ומה הוא השיר שישירו לו. מפרש כי "תהלתו" תבא "מקצה הארץ", שתחיל תהלתו מן "יורדי הים ומלאו" שהם האניות ההולכים בים, ולא לבד מהולכי האניות שהם באים מן הישוב, כי גם מן "איים וישביהם", הגם שיושבי האיים נפרדים מן הישוב לגמרי :


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"איים ויושביהם" - האיים עצמם והיושבים בהם יהללו לה' והוא ענין מליצה כי אין האיים והבריות בעלי דעה ודבור להלל וכן נאמר נהרות ימחאו כף (תהלים צח)

"יורדי הים" - הפורשים בים והבריות הממלאים את הים גם המה יהללו לה'

"שירו לה'" - אז ישירו לה' שיר חדש ותהלתו יהיה נשמע מקצה הארץ