מ"ג ישעיהו מג ח


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הוציא עם עור ועינים יש וחרשים ואזנים למו

מנוקד: הוֹצִיא עַם עִוֵּר וְעֵינַיִם יֵשׁ וְחֵרְשִׁים וְאָזְנַיִם לָמוֹ.

עם טעמים: הוֹצִ֥יא עַם־עִוֵּ֖ר וְעֵינַ֣יִם יֵ֑שׁ וְחֵרְשִׁ֖ים וְאָזְנַ֥יִם לָֽמוֹ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

דְּאַפֵּיק עַמָּא מִמִצְרַיִם דְּאִינוּן כְּסָמָן וְעַיְנִין לְהוֹן וּכְחַרְשִׁין וְאוּדְנִין לְהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוציא עם עור" - הוציא כמו להוציא מן הגולה אותם שגלו על שנעשו כעורים ועינים להם ולא ראו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הוציא עם עור", שתכלית כל הבריאה הוא לכבודי, וכבודי לא יתגלה רק ע"י קיבוץ הגליות והתגלות מלכות שמים ואחדותו, ואם כן בהכרח שהכינותי כל המציאות ותקנתיו וגמרתיו רק על אופן זה שכל המציאות כולו יעזור לזה שיצאו עם העור הזה וישובו ביום יזרעאל, כי זה תכלית הבריאה בכללה, וכל המציאות הוכן שיהיו אמצעיים עוזרים אל התכלית הזה אשר על ידו ישתלם המציאות בכלל להשיג את התכלית המבוקש שהוא שלימות המציאות כולו.

"עם עור ועינים יש" כמ"ש למעלה מי עור כי אם עבדי, "וחרשים ואזנים למו" כמ"ש וחרש כמלאכי אשלח, עמש"ש:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וחרשים" - נעשו כחרשים ואזנים להם ולא ישמעו מצות ה'

"הוציא" - להוציא מהגולה אותם שגלו על שנעשו כעוורים ועינים להם ולא ראו מעשה ה' ר"ל יש להם לב נבל ואינם רוצים להשכיל