<< · מ"ג ישעיהו · מא · י · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַל תִּירָא כִּי עִמְּךָ אָנִי אַל תִּשְׁתָּע כִּי אֲנִי אֱלֹהֶיךָ אִמַּצְתִּיךָ אַף עֲזַרְתִּיךָ אַף תְּמַכְתִּיךָ בִּימִין צִדְקִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַל־תִּירָא֙ כִּ֣י עִמְּךָ־אָ֔נִי אַל־תִּשְׁתָּ֖ע כִּֽי־אֲנִ֣י אֱלֹהֶ֑יךָ אִמַּצְתִּ֙יךָ֙ אַף־עֲזַרְתִּ֔יךָ אַף־תְּמַכְתִּ֖יךָ בִּימִ֥ין צִדְקִֽי׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

לָא תִדְחַל אֲרֵי בְסַעֲדָךְ מֵימְרִי לָא תִתְּבַר אֲרֵי אֲנָא אֱלָהָךְ אִתְקְפִינָךְ אַף אֶסַעְדִינָךְ אַף אַחֲדִינָךְ בִימִין קוּשְׁטִי:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תשתע" - אל ימס לבך להיות כשעוה זו וזה הכלל כל תיבה שתחלת יסודה שי"ן כשבא לדבר בל' מתפעל התפעל או יתפעל התי"ו חולקת ונכנסת בין שתי אותיות שרשי התיבה כמו (ישעיהו כט) וישתומם (מיכה ז) וישתמר חוקות עמרי (שמואל א' א) תשתכרין (איוב ל) תשתפך נפשי

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תשתע" - ענין הפנה והסרה כמו ועיניו השע (לעיל ו)

"אמצתיך" - ענין חוזק

"תמכתיך" - ענין סעד ומשען 

מצודת דוד

"בימין צדקי" - ר"ל לא בגמול כי אם בצדקה

"אף תמכתיך" - בהיותך ביד האויב תמכתיך בימיני לבל יעשה בך האויב כלה

"אמצתיך" - בדברים טובים ונחומים

"אף עזרתיך" - בימים הקדמונים

"אל תשתע" - אל תסור מעלי בחושבך אשר כבר עזבתיך כי אני ה' אלהיך כמאז

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תירא", בשום אופן. והנה יתירא האדם.
  • א) פן אוהבו העוזרו תמיד מאס בו עתה, לעומת זה אמר "בחרתיך ולא מאסתיך".
  • ב) פן לא ימצא אוהבו אצלו בעת הצרה, לעומת זה אמר אל תירא "כי עמך אני".
  • ג) פן לא יהיה ביכולת אוהבו להושיעו, לעומת זה אמר "אל תשתע" ותפנה במחשבתך אם אני יכול להושיע, "כי אני ה'" בעל היכולת "אני אלהיך" המשגיח עליך בפרטות, ואם כן אמצתיך בודאי. ור"ל "אמצתיך" נתתי לך אומץ שתוכל לעמוד בעצמך כנגד האויב, גם "עזרתיך" אנכי ג"כ, גם "תמכתיך בימין צדקי" וכדוגמת האוהב העוזר לאוהבו ביד שמאלו ותומכו ביד ימינו לבל יפול, תומך ביד אחד ולוחם עם אויבו ביד האחר:

ביאור המילות

"תשתע". מגזרת שעה, תשעה ותפנה:
 

<< · מ"ג ישעיהו · מא · י · >>