מ"ג ישעיהו י יב


יב. וְהָיָה כִּי יְבַצַּע אֲדֹנָי אֶת כָּל מַעֲשֵׂהוּ בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלָ‍ִם אֶפְקֹד עַל פְּרִי גֹדֶל לְבַב מֶלֶךְ אַשּׁוּר וְעַל תִּפְאֶרֶת רוּם עֵינָיו.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: והיה כי יבצע אדני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על פרי גדל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו

מנוקד: וְהָיָה כִּי יְבַצַּע אֲדֹנָי אֶת כָּל מַעֲשֵׂהוּ בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלָ‍ִם אֶפְקֹד עַל פְּרִי גֹדֶל לְבַב מֶלֶךְ אַשּׁוּר וְעַל תִּפְאֶרֶת רוּם עֵינָיו.

עם טעמים: וְהָיָ֗ה כִּֽי־יְבַצַּ֤ע אֲדֹנָי֙ אֶת־כָּל־מַֽעֲשֵׂ֔הוּ בְּהַ֥ר צִיּ֖וֹן וּבִירוּשָׁלִָ֑ם אֶפְקֹ֗ד עַל־פְּרִי־גֹ֙דֶל֙ לְבַ֣ב מֶֽלֶךְ־אַשּׁ֔וּר וְעַל־תִּפְאֶ֖רֶת ר֥וּם עֵינָֽיו׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וִיהֵי אֲרֵי יְשֵׁיצֵי יְיָ לְמֶעְבַּד יַת כָּל דַאֲמַר בְּטוּרָא דְצִיוֹן וּבִירוּשְׁלֵם אַסְעַר עַל עוֹבָדֵי רָם לִבָּא דְמַלְכָּא דְאַתּוּר וְעַל תּוּשְׁבְּחַת רְמוּת עֵינוֹהִי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיה כי יבצע וגו'" - אבל לא היה כמו שדימה אלא מאחר שיגמור הקב"ה את כל מעשהו ונקמתו בישראל ובקצה ערי יהודה ומאותה יראה יכנעו בני ציון וירושלים לשוב אלי אודיע למלך אשור כי לא בכוחו גבר

"אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור" - על אשר הפרה והרבה גודל לבב מלך אשור להתהלל בכחו על שקר פרי גודל קריישמנ"ס דגרדיי"א בלע"ז של לב סנחריב

"תפארת רום עיניו" - על שנתפאר בגאותו תפארת ונטמל"ט בלע"ז

"רום עיניו" - גסות רוחו כענין שנאמר גבה עינים ורחב לבב (תהלים קא)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"והיה כי יבצע ה', את כל מעשהו", עת יגמור ה' כל אשר בדעתו לעשות ע"י מלך אשור להעניש כל המורדים בו, ומתי יגמור מעשהו? מתי יאמר לצרת העמים די? "בהר ציון ובירושלים", עת יבא סנחריב לכבוש את הר ציון שאז יהיה גמר הזעם, אז "אפקד על פרי גדל לבב מלך אשור", יעניש אותו על המעשים שצמחו ופרו ע"י גודל לבבו, שהוא מה שנזכר עד הנה שהחריב גוים עצומים ע"י גודל לבבו, וה' לא צוהו רק לשלול שלל, (וזה נגד ולבבו לא כן יחשוב), וחוץ מזה יביא פקודה גם "על תפארת רום עיניו", על שהיה מתפאר ברום עיניו וגאותו ולא רצה להכיר שהוא רק כשבט ביד ה' המרימו, והעיז פניו ליחס הכח אל עצמו, (וזה נגד והוא לא כן ידמה):


ביאור המילות

"פרי גדל". כמו פרי מחשבותיו, פרי מעלליהם המסובב ע"י גודל לבב אשור:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועל תפארת" - על התפארות גאותו

"אפקוד" - אז אשגיח על מה שהפרה והרבה גודל לבב

"כי יבצע" - כאשר ישלים ה' את מעשהו להביא חיל סנחריב על ציון וירושלים

מצודת ציון

"יבצע" - ענין השלמה כמו וידיו תבצענה (זכריה ד)

"אפקוד" - ענין השגחה כמו פקדו נא וראו (שמואל א יד)