מ"ג ישעיהו מג יז


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: המוציא רכב וסוס חיל ועזוז יחדו ישכבו בל יקומו דעכו כפשתה כבו

מנוקד: הַמּוֹצִיא רֶכֶב וָסוּס חַיִל וְעִזּוּז יַחְדָּו יִשְׁכְּבוּ בַּל יָקוּמוּ דָּעֲכוּ כַּפִּשְׁתָּה כָבוּ.

עם טעמים: הַמּוֹצִ֥יא רֶֽכֶב־וָס֖וּס חַ֣יִל וְעִזּ֑וּז יַחְדָּ֤ו יִשְׁכְּבוּ֙ בַּל־יָק֔וּמוּ דָּעֲכ֖וּ כַּפִּשְׁתָּ֥ה כָבֽוּ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

דְּאַפֵּיק רְתִיכִין וְסוּסְוָן מַשִׁרְיָן וְעַם סַגִי כַּחֲדָא אִתְבְּלָעוּ וְלָא קָמוּ דְּעִיכוּ כְּבוּצָא עַמִי טְפוֹ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כפשתה כבו" - תירגם יונתן כבוצא עמי טפו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"המוציא", ועם הצלת ישראל הטבעתי שם באותו מעמד גם את מצרים:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"דעכו" - נפשותם קפצה מהם וכבה מהר כפשתה הדולקת הכבה מהרה כי לא תתעכב הרבה בשריפתה

"יחדו" - כולם יחדו שכבו ולא הוסיפו לקום כי נטבעו במי הים

"המוציא רכב וגו'" - הנותן בלב מצרים להוציא אנשי הרכב וסוסיהם ואנשי החיל עם כל החוזק לרדוף אחר בני ישראל

מצודת ציון

"ועזוז" - מלשון עוז וחוזק

"דעכו" - ענין קפיצה וכן דעכו כאש קוצים (תהלים קי"ח) ע"ש שבעת הכבוי קופצת השלהבת