מ"ג ישעיהו נד ג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כי ימין ושמאול תפרצי וזרעך גוים יירש וערים נשמות יושיבו

מנוקד: כִּי יָמִין וּשְׂמֹאול תִּפְרֹצִי וְזַרְעֵךְ גּוֹיִם יִירָשׁ וְעָרִים נְשַׁמּוֹת יוֹשִׁיבוּ.

עם טעמים: כִּי־יָמִ֥ין וּשְׂמֹ֖אול תִּפְרֹ֑צִי וְזַרְעֵךְ֙ גּוֹיִ֣ם יִירָ֔שׁ וְעָרִ֥ים נְשַׁמּ֖וֹת יוֹשִֽׁיבוּ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אֲרֵי לְדָרוֹמָא וּלְצִפּוּנָא תִּתְקְפִין וּבְנָךְ עַמְמִין יֵירְתוּן וְקִרְוִין דְצַדְיָן יֵיתְבוּן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תפרוצי" - תגברו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי ימין ושמאול תפרצי", תפרץ את הגבולים מימין ומשמאל, ותמשוך ארצך חוץ לגבולים האלה, עד "כי זרעך גוים יירש", יען שערי ישראל לא יספיקו יירשו ערי עכו"ם, וגם אלה לא יספיקו להם עד כי ערים נשמות יושיבו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וערים נשמות" - הערים השוממות יתיישבו בבני אדם כי יפרו וירבו

"כי ימין ושמאול תפרוצי" - תתחזק על הכשדים היושבים מימינך ומשמאלך

מצודת ציון

"תפרוצי" - ענין התחזקות כמו מה פרצת (בראשית לח)

"יירש" - מלשון ירושה

"לשמות" - מלשון שממון