מ"ג ישעיהו יב ה


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: זמרו יהוה כי גאות עשה מידעת [מודעת] זאת בכל הארץ

מנוקד: זַמְּרוּ יְהוָה כִּי גֵאוּת עָשָׂה מידעת [מוּדַעַת] זֹאת בְּכָל הָאָרֶץ.

עם טעמים: זַמְּר֣וּ יְהוָ֔ה כִּ֥י גֵא֖וּת עָשָׂ֑ה מידעת [מוּדַ֥עַת] זֹ֖את בְּכָל־הָאָֽרֶץ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

שַׁבָּחוּ קֳדָם יְיָ אֲרֵי גְבוּרָן עֲבַד גַּלְיָא דָא בְּכָל אַרְעָא:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"זמרו", אבל עתה זמרו ותנו שבח לה' ביחוד על "כי גאות עשה", ששם גאות הנזכר אצל ה' מורה על שהתעלה מן ההנהגה הטבעיית אל הנהגה גבוהה ממנה נסיית, ולא כנסים שעשה בימים הקודמים שלא נתפרסמו בכל חלקי הישוב רק לישראל לבד, כי עתה "מודעת" הנהגה "זאת בכל הארץ", שגם העמים יראו נפלאותיו ומופתיו, ומ"מ הגם שהנהגה הנסיית תתפשט בכל הארץ.


ביאור המילות

"גאות". הגאוה הנאמרת אצל ה', מורה על שיתנשא על החקים הקבועים שיסד בעולמו אל ענין נשגב מהם, אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים. רוכב שמים בעזרך, היא ההנהגה הקבועה אשר משטרה בשמים. ובגאותו שחקים. הנהגה מעולה ממנה הנעלמת בשחקים שגבוהים משמים כמו שבארתי בכ"מ:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מודעת זאת" - הגאוה ההיא נודעת ומפורסמת בכל הארץ

"זמרו ה'" - זמרו אל ה' כי עשה דבר הראוי להתגאות בו