מדרש רבה על חמש מגילות

מדרש רבה על חמש מגילותעריכה

שיר השירים | רות | איכה | קהלת | אסתר

לפי פרשיות המדרש:
שיר השירים:

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | כל הספר


רות:

פתיחתא | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | כל הספר


איכה:

פתיחתא | פרשה א | פרשה ב | פרשה ג | פרשה ד | פרשה ה | כל הספר

קישורים חיצונייםעריכה

מהדורות מקוונות
מהדורת ארץ ישראל

  מדרש איכה רבה, בהוצאת ר' שלמה בובר   באתר היברובוקס , ווילנא, תרנ"ט - 1899.

מהדורת בבל

  מדרש רבה - מגילת איכה, מעוצבת בידי זהבה גרליץ, באתר "דעת"


קהלת:

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | כל הספר


אסתר:

פתיחתא | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כל הספר