איכה רבה ב ה

<< · איכה רבה · ב · ה · >>


ה.    [ עריכה ]

ר' יודן אמר כל בירה ובירה שהיתה בירושלים לא היתה ראויה להכבש פחות מארבעים יום ר' פנחס אמר פחות מחמשים יום וכיון שגרמו עונות "הרס בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ".
"חִלֵּל מַמְלָכָה וְשָׂרֶיהָ".
"חִלֵּל מַמְלָכָה" אלו ישראל כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (שמות יט, ו): "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" "וְשָׂרֶיהָ" אלו שרים של מעלן את מוצא עד שלא באו השונאים היה ירמיה אומר להם עשו תשובה שלא תלכו בגלות אמרו לו אם יבאו השונאים מה יכולין לעשות לנו חד אמר אנא מקיף לה חומת מיא וחרינא אמר אנא מקיף לה חומת נורא וחרינא אמר אנא מקיף לה חומת פרזלא אמר להו הקדוש ברוך הוא בדידי אתון משתמשין עמד הקב"ה ושינה את שמותם של מלאכים דעל מיא עבד על נורא ודעל נורא עבד על פרזלא והיו מזכירין שמותם מלמטה ולא היו עונין להם הדא הוא דכתיב (ישעיה מג, כח): "וַאֲחַלֵּל שָׂרֵי קֹדֶשׁ" וכיון שגרמו העונות ובאו השונאים התחילו מזכירין שר פלן איתא עביד לו מיליא פלן אמר ליה לית בחילי דאנא מירים מינה.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף"חִלֵּל מַמְלָכָה וְשָׂרֶיהָ" חלל ממלכה זה צדקיה מלך יהודה ושריה אלו שרים של מעלה: