איכה רבה ד ח

<< · איכה רבה · ד · ח · >>


ח.    [ עריכה ]

האוכלים למעדנים ר' חנינא בר פפא אמר גלוסקין וחמר עתיק. האמונים עלי תולע טריפון בקיקלא: