אסתר רבה ג ט

<< · אסתר רבה · ג · ט · >>

ט.    [ עריכה ]
דבר אחר "גַּם וַשְׁתִּי הַמַּלְכָּה עָשְׂתָה מִשְׁתֵּה נָשִׁים" מה ראה הכתוב לפרסם סעודתה של ושתי ר' יהושע בן קרחה אמר כל כך למה להודיעך לאיזו שלוה אסתר נכנסת. אמר רבי מאיר אם כך למכעיסיו- קל וחומר לעושי רצונו.
דבר אחר "גַּם וַשְׁתִּי הַמַּלְכָּה" אין גם אלא ריבוי מה זה בששה ניסין אף זו בששה ניסין מה זה במיני יציאות אף זו במיני יציאות מה זה בסעודת ארץ ישראל אף זו בסעודת ארץ ישראל מה זה בבגדי כהונה גדולה אף זו בבגדי כהונה גדולה ר' ברכיה אמר כהדא צרצרא דמתגלגלא בדילה ודלא דילה.
ד"א "גַּם וַשְׁתִּי הַמַּלְכָּה" גם וגם; הגיע משתותא של ושתי הגיע זמנה של ושתי ליגמם הגיע זמנה של ושתי ליבצר הגיע זמנה של ושתי לידרך.
ר' הונא אמר הגיע מעת זמנה ליממת המד"א (בראשית ג, ו): "ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה וגו'":