איכה רבה ה ב

<< · איכה רבה · ה · ב · >>


ב.    [ עריכה ]

"נַחֲלָתֵנוּ נֶהֶפְכָה לְזָרִים"

באיזו הפכה? (דברים כט, כב): "כמהפכת סדום".

ירמיה קורא אותה: "נַחֲלָתֵנוּ".
ישעיה קורא אותה: (ישעיה, סד): "בית קדשנו ותפארתנו".
בא אסף ואמר: לא נחלתנו היא, ולא בית קדשנו ותפארתנו היא, אלא– באו גוים לתוך שלך. הדא הוא דכתיב: (תהלים, עט): "אלהים! באו גוים בנחלתך, טמאו את היכל קדשך, שמו את ירושלים לעיים":