איכה רבה ב ז

<< · איכה רבה · ב · ז · >>


ז.    [ עריכה ]
"ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב" ארשב"ל כשהפורענות באה אין מרגיש בה אלא יעקב מאי טעמא ויבער ביעקב כאש להבה וכשהטובה באה אין מרגיש בה אלא יעקב הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (שם, יגל יעקב ישמח ישראל):