אסתר רבה א טז

<< · אסתר רבה · א · טז · >>

טז.    [ עריכה ]
"עָשָׂה מִשְׁתֶּה לְכָל שָׂרָיו וַעֲבָדָיו" אנטונינוס עשה סעודה לרבי אמר לו שמא לא יצאת ידי קנדלה פטים (פירוש שמן עכור) אמר ליה מה הינון חשיבין עלוי אמר ליה שמא יתנו שמן פקטים בקנדילים ויקלקלו את הסעודה אמר ליה והדא מנא לך אמר ליה מאחשורוש דכתיב ביה "עָשָׂה מִשְׁתֶּה לְכָל שָׂרָיו וַעֲבָדָיו":