איכה רבה א א

איכה רבה · א · א · >>

א.    [ עריכה ]
"אֵיכָה יָשְׁבָה" שלשה נתנבאו בלשון איכה משה ישעיה וירמיה משה אמר (דברים א, יב): "איכה אשא לבדי וגו'" ישעיה אמר (ישעיה א, כא): "איכה היתה לזונה" ירמיה אמר "איכה ישבה בדד" אמר רבי לוי משל למטרונה שהיו לה שלושה שושבינין אחד ראה אותה בשלותה ואחד ראה אותה בפחזותה ואחד ראה אותה בניוולה כך משה ראה את ישראל בכבודם ושלותם ואמר "איכה אשא לבדי טרחכם" ישעיה ראה אותם בפחזותם ואמר "איכה היתה לזונה" ירמיה ראה אותם בניוולם ואמר "איכה ישבה".

שאלו את בן עזאי אמרו לו רבנו דרוש לנו דבר אחד ממגילת קינות אמר להם לא גלו ישראל עד שכפרו ביחידו של עולם ובמילה שניתנה לעשרים דורות ובעשרת הדברות ובחמשה ספרי תורה מנין איכ"ה. א"ר לוי לא גלו ישראל עד שכפרו בשלושים ושש כריתות שבתורה ובעשרת הדברות מנין איכ"ה ישבה בדד.

רבי ברכיה בשם רב אבדימי דמן חיפה למלך שהיה לו בן בזמן שעושה רצונו של אביו היה מלבישו בגדי מילתין ובזמן שאינו עושה רצונו של מקום מלבישו בגדי בדד כך ישראל כל זמן שהיו עושים רצונו של הקב"ה כתיב (יחזקאל טז, י): "ואלבישך רקמה" רבי סימא אמר פורפירא תרגם אונקלוס אפקלטורין פליקטא ובזמן שאין עושין רצונו של הקב"ה מלבישן בגדי בדדין הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב איכה ישבה בדד.

אמר רבי נחמן אמר שמואל משום ריב"ל קרא הקב"ה למלאכי השרת אמר להם. מלך בשר ודם כשמת לו מת והוא מתאבל מה דרכו לעשות אמרו לו תולה שק על פתחו אמר להם אף אני כך אני עושה הדא הוא דכתיב (ישעיה נ, ג): "אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם". מלך בשר ודם מה דרכו לעשות אמרו לו מכבה את הפנסין אמר להם כך אני עושה שנאמר (יואל ד, טו): "שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם" . מלך בשר ודם מה דרכו לעשות כופה את המיטות כך אני עושה שנאמר (דניאל ז, ט): "עַד דִּי כָרְסָוָן רְמִיו וְעַתִּיק יוֹמִין יְתִב" כביכול שהיו הפוכים. מלך בשר ודם מה דרכו לעשות הולך יחף כך אני עושה שנאמר (נחום א, ג): "ה' בְּסוּפָה וּבִסְעָרָה דַּרְכּוֹ וְעָנָן אֲבַק רַגְלָיו". מלך בשר ודם מה דרכו לעשות מבזע פורפירא שלו כך אני עושה דכתיב (איכה ב, טז): "עשה ה' אשר זמם בצע אמרתו". רבי יעקב דכפר חנן מפרש ליה מהו "בצע אמרתו" מבזע פורפירא שלו. מלך בשר ודם מה דרכו לעשות יושב ודומם כך אני עושה שנאמר (איכה ג, כח): "יֵשֵׁב בָּדָד וְיִדֹּם". מלך בשר ודם אבל מה דרכו לעשות יושב ובוכה כך אני עושה דכתיב (ישעיה כב, יב): "וַיִּקְרָא ה' אֱלֹהִים צְבָאוֹת בַּיּוֹם הַהוּא לִבְכִי וּלְמִסְפֵּד וּלְקָרְחָה".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "אֵיכָה" אמר להם ירמיה מה ראיתם בעבודת כוכבים שאתם להוטין אחריה אילו היה לה פה למיסב ולמיתב היינו אומרין כך אלא נאמר דידה ונאמר דיליה (ירמיה י, ב): "כֹּה אָמַר ה' אֶל דֶּרֶךְ הַגּוֹיִם אַל תִּלְמָדוּ וּמֵאֹתוֹת הַשָּׁמַיִם אַל תֵּחָתּוּ כִּי יֵחַתּוּ הַגּוֹיִם מֵהֵמָּה" (שם, יא) "כִּדְנָה תֵּאמְרוּן לְהוֹם אֱלָהַיָּא דִּי שְׁמַיָּא וְאַרְקָא וְגוֹ'" (שם, טו) "לֹא כְאֵלֶּה חֵלֶק יַעֲקֹב כִּי יוֹצֵר הַכֹּל הוּא וְיִשְׂרָאֵל שֵׁבֶט נַחֲלָתוֹ ה' צְבָאוֹת שְׁמוֹ".

רבי יהודה ורבי נחמיה רבי יהודה אומר אין לשון איכה אלא לשון תוכחה הדא מה דאת אמר (שם, ח) "אֵיכָה תֹאמְרוּ חֲכָמִים אֲנַחְנוּ וְתוֹרַת ה' אִתָּנוּ וגו'". ורבי נחמיה אומר אין לשון איכה אלא קינה הדא מה דאת אמר (בראשית ג, ו): "וַיִּקְרָא ה' אֱלֹהִים אֶל הָאָדָם וַיֹּאמֶר לוֹ אַיֶּכָּה" אוי לכה.

ואימתי נאמרה מגילת קינות רבי יהודה אומר בימי יהויקים נאמרה. אמר לו רבי נחמיה וכי בוכים על המת עד שלא ימות אלא אימתי נאמרה אחר חורבן הבית הרי פתרונו "אֵיכָה יָשְׁבָה בָּדָד".