איכה רבה ג כא

<< · איכה רבה · ג · כא · >>


כא.    [ עריכה ]

שמעת חרפתם ה'. שפתי קמי והגיונם... שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם אנא זמריהון: