<< · איכה רבה · ב · י · >>


י.    [ עריכה ]

ר' חמא בר' חנינא אמר כגנה שנחמס מעייניה והלבין ירקה ור' שמעון בר נחמני אמר כאדם הראשון כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (בראשית ג, כד): "וַיְגָרֶשׁ אֶת הָאָדָם וגו'" א"ר אבהו שכו כתיב כיון שגלו ישראל שככה חמתו של הקדוש ברוך הוא.
"שכח ה' בציון מועד ושבת".
איפשר שהקב"ה משכח מועדותיהם ושבתותיהם של ישראל אלא מועדותיו ושבתותיו של ירבעם בן נבט שבדא להם הלא הוא דכתיב (מ"א יב, לג): "בַּחֹדֶשׁ אֲשֶׁר בָּדָא (מלבד) מִלִּבּוֹ" מלבד כתיב כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (ויקרא כג, לח): "מלבד שבתות ה'".
"וַיִנְאַץ בְּזַעַם אַפּוֹ מֶלֶךְ וְכֹהֵן".
מלך זה צדקיהו וכהן זה שריה בן מחסיה: