שיר השירים רבה ד יג


יג. עריכה

( אין טקסט בדפוס על סימן זה )