שיר השירים רבה ד יג


יג.    [ עריכה ]
( אין טקסט בדפוס על סימן זה )