שיר השירים רבה ו א


א.    [ עריכה ]
אנה הלך דודך היפה בנשים אומות העולם אומרים לישראל: אנה הלך דודך, ממצרים לים לסיני?! אנה פנה דודך? מה כנסת ישראל משיבה לאומות העולם? מה טיבכם שואלים עליו ואין לכם חלק בו, מאחר שנדבקתי בו יכולה אני לפרוש ממנו, מאחר שנדבק בי יכול הוא לפרוש ממני, כל הן דהוא לגבי הוא אתי ליה: