רות רבה ו ג

<< · רות רבה · ו · ג · >>


ג. עריכה

ועתה בתי אל תיראי ועתה כי אמנם כי גואל אנכי וגם יש גואל קרוב ממני רבנן ורבי יהושע בן לוי - רבנן סבירין: טוב ואלימלך ובועז אחים היו. ור' יהושע אמר: שלמון ואלימלך וטוב היו אחים. אתיבון ליה: והא כתיב אשר לאחינו לאלימלך? אמר ליה: אין אדם נמנע לקרא לדודו אחיו.