איכה רבה א ג

<< · איכה רבה · א · ג · >>

ג.    [ עריכה ]

אמר רבי אבא בר כהנא הם לא פלשו אחר מדת הדין והיא לא פלשה אחריהם שנאמר:
  • (במדבר יא, א): "וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנְנִים" מתאוננים אין כתיב כאן אלא כמתאוננים.
  • (הושע ה, י): "היו שרי יהודה כמסיגי גבול" מסיגי אין כתיב כאן אלא כמסיגי.
  • (שם ד, טז) "כִּי כְּפָרָה סֹרֵרָה" כי פרה אין כתיב כאן אלא כפרה סוררה.
ומדת הדין לא פלשה אחריהם
  • "הָיְתָה כְּאַלְמָנָה" אלמנה אין כתיב כאן אלא "כאלמנה" כאשה שהלך בעלה למדינת הים ודעתו לחזור אליה.
  • "דָּרַךְ קַשְׁתּוֹ כְּאוֹיֵב" אויב אין כתיב כאן אלא כאויב.
  • "הָיָה ה' כְּאוֹיֵב" אויב אין כתיב כאן אלא כאויב.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "הָיְתָה כְּאַלְמָנָה" רבי חמא בר עוקבן ורבנן, רבי חמא בר עוקבא אמר לאלמנה שהיתה תובעת מזונותיה ולא היתה תובעת כתובתה. ורבנין אמרין למלך שכעס על מטרונה וכתב לה גיטה ועמד וחטפו ממנה, וכל זמן שיתה מבקשת לינשא לאחר היה אומר לה היכן גיטיך, וכל זמן שהיתה תובעת מזונותיה היה אומר לה ולא כבר גירשתיך. כך כל זמן שישראל מבקשים לעבוד עבודת כוכבים היה אומר להם הקב"ה (ישעיה נ, א): "אֵי זֶה סֵפֶר כְּרִיתוּת אִמְּכֶם". וכל זמן שמבקשים לעשות להם נסים כבתחלה אומר להם הקב"ה כבר גרשתי אתכם. הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (ירמיה ג, ח): "שִׁלַּחְתִּיהָ וָאֶתֵּן אֶת סֵפֶר כְּרִיתֻתֶיהָ אֵלֶיהָ".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "הָיְתָה כְּאַלְמָנָה" רבי עקיבא ורבנן רבי עקיבא אומר אלמנה ואתה אומר כאלמנה, אלא אלמנה מעשרת השבטים ולא משבט יהודה ובנימין. ורבנן אמרין אלמנה מאלו ומאלו ולא מהקב"ה שנאמר (שם  נא, ה) "כִּי לֹא אַלְמָן יִשְׂרָאֵל וִיהוּדָה מֵאֱלֹהָיו".