איכה רבה ד יא

<< · איכה רבה · ד · יא · >>


יא.    [ עריכה ]

חשך משחור תארם ר' אבא בר כהנא אמר: כהדא חרתא. ור' לוי אמר: כהדא נאגא. לא נכרו בחוצות אמר רבי אליעזר בר' צדוק: אראה בנחמה, אף על פי שהיה אבא כל אותן השנים אחר חורבן לא חזר גופו עליו כמות שהיה, לקיים מה שנאמר: צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ. (ס"א לא נכרו בחוצות אמר רבי אליעזר בר צדוק מעשה בעני אחד שבא ועמד על פתח בית אבא אמר לי אבא צא וראה שמא מבני ירושלים הוא? הלכתי ומצאתי אותה אשה שנשל שערה, ולא היה אדם יודע אם זכר אם נקבה היא? ולא היתה תובעת אלא דבילה, לקיים מה שנאמר: לא נכרו בחוצות, צפד עורם על עצמם):