שיר השירים רבה ד ב


ב. עריכה

( אין טקסט בסימן זה בדפוס )