איכה רבה א י

<< · איכה רבה · א · י · >>


י.    [ עריכה ]

סיפור - חכמת אנשי ירושלים:
חד מאתינס אתא לירושלם, אשכח חד כהנא א"ל מובלא דקיסין כמה עבדין תנן, א"ל כד רטיבה הוה כולן תנן, כד יבישה היא תלתא תנן ותלתא קטם ותלתא אשא אכלה, מן הין יליף לה מעצי המערכה.