אסתר רבה א יח

<< · אסתר רבה · א · יח · >>

יח.    [ עריכה ]
ד"א "חֵיל פָּרַס וּמָדַי" פעמים שהוא מקדים מדי לפרס ופעמים שהוא מקדים פרס למדי כשהמלכות במדי פרס טפילה לה כשהמלכות בפרס מדי טפילה לה פרס למה קורין אותה פרס שקיבלה את המלכות פרוסות אחד בימי תרדה ואחד בימי אדרכיאן ואחד לעתיד לבא הה"ד (מיכה ה, ד) "והיה זה שלום העיר וגו'" [[:קטגוריה:|"מָדַי"]] למה קורין אותה מדי דמודייא להקדוש ברוך הוא א"ר חייא בר אבא מלכי מדי תמימים היו ואין להקדוש ב"ה עליהם אלא עבודת כוכבים שמסרו להם אבותיהם: