איכה רבה ג יח

<< · איכה רבה · ג · יח · >>


יח.    [ עריכה ]

צוד צדוני כצפור אויבי חנם, צמתו בבור חיי זה יוסף, זה ירמיה, זה דניאל. צפו מים על ראשי וגו' אלו האומות. שכתוב בהם: (שם ז') הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון ושאון לאומים כשאון מים כבירים: