איכה רבה ה ט

<< · איכה רבה · ה · ט · >>


ט.    [ עריכה ]

"בְּנַפְשֵׁנוּ נָבִיא לַחְמֵנוּ"
אמר רבי שמעון בן גמליאל: הראשונים, על ידי שהריחו מקצת צרתן של ארבע מלכיות– קצרה רוחן.
אבותינו כתיב בהון: (במדבר, כא): "ותקצר נפש העם בדרך".
דניאל אמר: (דניאל, ז): "אתכרית רוחי אנה".
ישעיה אמר: (ישעיה, כא): "על כן מלאו מתני חלחלה".
ירמיה אמר: "בְּנַפְשֵׁנוּ נָבִיא לַחְמֵנוּ".

אנו, שנתונים בתוך ארבע מלכיות– על אחת כמה וכמה: