<< · איכה רבה · ב · כד · >>


כד.    [ עריכה ]
"שָׁכְבוּ לָאָרֶץ חוּצוֹת וְגוֹ'" כתיב (ירמיה, ו): "ואת חמת ה' מלאתי נלאיתי הכיל שפוך על עולל בחוץ ועל סוד בחורים יחדיו כי גם איש עם אשה ילכדו זקן עם מלא ימים" לפיכך "שכבו לארץ חוצות":