שיר השירים רבה ה י


י. עריכה

( אין טקסט בדפוס בסימן זה )