איכה רבה ג ד

<< · איכה רבה · ג · ד · >>


ד.    [ עריכה ]

דוב אורב הוא לי דוב אורב הוא לי זה נבוכדנצר. ארי במסתרים זה נבוזראדן. דבר אחר: דוב אורב זה אספסיאנוס ארי במסתרים זה טרכינוס דרכי סורר ויפשחני תילהי. כדאמרינן אילן שנפשח, קושרין אותו בשביעית. דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ תרין אמוראין: חד אמר: כבורמא לאספריסא. וחד אמר: כקורת חצים שהכל מורים בה והיא נצבת. ר' יודן אמר: וגברני לעמוד בכולן. את מוצא אחר מאה חסר שתי תוכחות שיש במשנה תורה, מה כתיב: (דברים כ"ט) אתם נצבים היום כולכם ומתרגמינן אתון קיימין גבורים לעמוד בכולן.