שיר השירים רבה ח ד


ד. עריכה

( אין טקסט בדפוס על סימן זה )