איכה רבה · ב · א · >>


א.    [ עריכה ]
(איוב ל, טו): "הָהְפַּךְ עָלַי בַּלָּהוֹת" א"ר חנינא אמרה כנ"י לפני הקב"ה לשעבר הייתי אני מבהלת לאחרים כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (אסתר ו,): "ויבהילו להביא את המן" וכתוב אחד אומר (יחזקאל כו, כא): "בַּלָּהוֹת אֶתְּנֵךְ וְאֵינֵךְ" ואומר (שמות טו,): "אז נבהלו אלופי אדום" ועכשיו הפוכה עלי.

א"ר אחא לחליו של עמוד שהיתה מתהפכת בתוך הפלטייא והטיסה בצרור ונסמכה כך (תהלים פח, ח): "עלי סמכה חמתך".
"תִּרְדֹּף כָּרוּחַ נְדִבָתִי" בני אדם שהם נדיבים וראויין לבא לי גאולה על ידיהם את מרדפן כרוח.

"וּכְעָב עָבְרָה יְשֻׁעָתִי" בני אדם שהם נדיבים וראויים לבא לי ישועה על ידיהם את מסיטן ומעבירן כעבים שנאמר "איכה יעיב באפו ה' את בת ציון" וכתיב (דברים ח, כ): "כַּגּוֹיִם אֲשֶׁר ה' מַאֲבִיד מִפְּנֵיכֶם" תאמר מה אלו בכהן ונביא אף אלו בכהן ונביא ומה אלו בשופר ובתרועה כך אלו בשופר ובתרועה ומה אלו בארבעה עשר שנאמר (עזרא ד , ט-י): "דִּינָיֵא וַאֲפַרְסַתְכָיֵא טַרְפְּלָיֵא אֲפָרְסָיֵא אַרְכְּוָיֵא בַבְלָיֵא שׁוּשַׁנְכָיֵא דֶּהָוֵא עֵלְמָיֵא וּשְׁאָר אֻמַּיָּא דִּי הַגְלִי אָסְנַפַּר רַבָּא וְיַקִּירָא" תאמר אף אלו בארבעה עשר דכתיב (ישעיה יז, ט): "ביום ההוא יהיו ערי מעוזו כעזובת החורש והאמיר" מהו האמיר ר' פנחס אמר כדאימרי ר' יהודה בר' סימון אמר כאמור בתורה דכתיב "כגוים אשר ה' מאביד מפניכם" תאמר מה אלו בנפילת החומה דכתיב (יהושע ו, כ): "וַתִּפֹּל הַחוֹמָה תַּחְתֶּיהָ" אף אלו בנפילת חומה מה אלו בעבים דכתיב (ירמיה ד, כט): "באו בעבים ובכפים" אף אלו בעבים "אֵיכָה יָעִיב בְּאַפּוֹ":