<< · איכה רבה · ב · כא · >>


כא.    [ עריכה ]
"עָשָׂה ה' אֲשֶׁר זָמָם" ר' אהבה בריה דר' זעירא אמר משעה שאמר הקדוש ברוך הוא (ויקרא כו,): "ואם עד אלה לא תשמעו לי וגו' והלכתי אף אני עמכם בקרי" שמא כך עשה ח"ו אלא "עָשָׂה ה' וְגוֹ'"

"[בִּצַּע אֶמְרָתוֹ]" פשורי מפשר ר' יעקב דכפר חנן אמר בזע פרפורין שלו.

"וַיְשַׂמַּח עָלַיִךְ אוֹיֵב" א"ר אחא בטובה הוא שמח עמהם דכתיב (דברים ל,): "כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבותיך" אבל ברעה משמח הוא אחרים הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב"וישמח עליך אויב הרים קרן צריך" ועל זה נאמר "צָעַק לִבָּם אֶל ה' חוֹמַת בַּת צִיּוֹן הוֹרִידִי וְגוֹ'":