אסתר רבה ח ד

<< · אסתר רבה · ח · ד · >>

ד.    [ עריכה ]
"ותקרא אסתר להתך", רבנין דתמן אמרין התך זה דניאל, ולפי שחתכוהו מגדלתו נקרא התך, חתך. ורבנן דהכא אמרין שחתך את הדברים.

"לדעת מה זה ועל מה זה", אמרה לו לך אמר לו, מימיהם של ישראל לא באו לצרה כזֹאת, שמא כפרו ישראל (שמות טו, ב) ב"זה אלי ואנוהו", ושמא כפרו בלוחות, דכתיב בהן (שם לב, טו) "מזה ומזה הם כתבים".