שולחן ערוך יורה דעה

שולחן ערוך יורה דעה
מטור יורה דעה


אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
תוכן · הקדמת המחבר · מידע על הספר · מידע על מהדורה זו


חִבְּרוֹ הגאון מופת דורו, החכם השלם, מורנו הרב רבנו יוסף קארו זצ"ל
בן מורנו הרב רבינו אפרים קארו זצ"ל,
אשר אור תורתו זרחה כאור היום בעיר צפת תבנה ותכונן,
ומעייני תורתו נפוצות ביהודה, ובישראל נודע שמו.
וחִבר הספר הזה קיצור מחיבורו הגדול אשר עשה על הארבעה טורים
אשר קראם בית יוסף, אשר בם כוח מעשיו הגיד, וכל יקר ראתה עינו.
כדי שכל מבקש ה' ימצא מבוקשו בנקל, כל דין ודין על מתכונתו באין אומר ואין דברים.
והכין לכל מטה ושולחן וכסא ומנורה, אשר לאורו ילכו בטח, כי כן משנת רבי יוסף קב ונקי.

ומפה פרושה עליו, עם הגהות וחידושי דינים הרבה מאוד
מדקדוקי סופרים הראשונים ואחרונים שהשמיט הגאון קארו ז"ל.
והמציאם האשל הגדול, רבן של כל בני הגולה,
רבנו משה איסרליש זצ"ל אב בית דין קהילת קראקא;
עם מורה צדק מנהגי קהילות קדושות רייסן, ליטה, פיהם, מעהרן ואשכנז,
ברורים כיום שלישי מה שהוסיף מהר"ר משה מדעתו.יצא לאור לראשונה בחיי המחבר: ויניציאה שכ"ה-שכ"ו
מהדורת ויקיטקסט מבוססת על מהדורות הדפוס הישנות,
ועל מהדורות הצילום שנעשו מהן,
עם תיקונים והוספות.
מלאכת העריכה החלה בחודש אייר, תשס"ה


מהדורת דפוס חלק א', חלק ב', חלק ג'


תוכןעריכה

יורה דעה חלק ראשון • מאכלות אסורות (סימנים א'-קכ"ב): שחיטה (א'-כ"ז) | כיסוי הדם (כ"ח) | טריפות (כ"ט-ס') | מתנות כהונה (ס"א) | אבר מן החי (ס"ב) | בשר שנתעלם מן העין (ס"ג) | חֵלֶב (ס"ד) | דם (ס"ה-ס"ח) | מליחה (ס"ט-ע"ח) | בהמות וחיות טהורות (ע"ט-פ') | דברים היוצאים מן החי (פ"א) | סימני העוף (פ"ב) | דגים (פ"ג) | תולעים (פ"ד-פ"ה) | ביצים (פ"ו) | בשר בחלב (פ"ז-צ"ז) | תערובות (צ"ח-קי"א) | מאכלי גויים (קי"ב-קכ"ב)

יורה דעה חלק שני (סימנים קכ"ג-ר"ב): יין נסך (קכ"ג-קל"ח) | עבודה זרה (קל"ט-קנ"ח) | ריבית (קנ"ט-קע"ז) | חוקות הגוים וכישוף (קע"ח-קפ"ב) | נדה (קפ"ג-ר') | מקוואות (ר"א-ר"ב)

יורה דעה חלק שלישי (סימנים ר"ג-ת"ג): נדרים (ר"ג-רל"ה) | שבועות (רל"ו-רל"ט) | כיבוד אב ואם (ר"מ-רמ"א) | כבוד רבו ותלמיד חכם (רמ"ב) | תלמיד חכם (רמ"ג-רמ"ד) | תלמוד תורה (רמ"ה-רמ"ו) | צדקה (רמ"ז-רנ"ט) | מילה (ר"ס-רס"ו) | עבדים (רס"ז) | גרים (רס"ח-רס"ט) | ספר תורה (ע"ר-רפ"ד) | מזוזה (רפ"ה-רצ"א) | שילוח הקן (רצ"ב) | חדש (רצ"ג) | ערלה (רצ"ד) | כלאים (רצ"ה-ד"ש) | פדיון בכור (ש"ה-שכ"א) | חלה (שכ"ב-ש"ל) | תרומות ומעשרות (של"א) | מתנות עניים וכהונה (של"ב-של"ג) | נידוי וחרם (של"ד) | ביקור חולים (של"ה-של"ט) | קריעה (ש"מ) | אבלות (שמ"א-ת"ג)


רשימת כל הסימניםעריכה

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטזקיזקיחקיטקכקכאקכבקכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלהקלוקלזקלחקלטקמקמאקמבקמגקמדקמהקמוקמזקמחקמטקנקנאקנבקנגקנדקנהקנוקנזקנחקנטקסקסאקסבקסגקסדקסהקסוקסזקסח-קסטקעקעאקעבקעגקעדקעהקעוקעזקעחקעטקפקפאקפבקפגקפדקפהקפוקפזקפחקפטקצקצאקצבקצגקצדקצהקצוקצזקצחקצטררארברגרדרהרורזרחרטריריאריבריגרידרטורטזריזריחריטרכרכארכברכגרכדרכהרכורכזרכחרכטרלרלארלברלגרלדרלהרלורלזרלחרלטרמרמארמברמגרמדרמהרמורמזרמחרמטרנרנארנברנגרנדרנהרנורנזרנחרנטרסרסארסברסגרסדרסהרסורסזרסחרסטעררעאערברעגרעדערהרעורעזרעחרעטרפרפארפברפגרפדרפהרפורפזרפחרפטרצרצארצברצגרצדרצהרצורצזרצז*רצחרצטששאשבשגשדשהשושזשחשטשישיאשיבשיגשידשטושטזשיזשיחשיטשכשכאשכבשכגשכדשכהשכושכזשכחשכטשלשלאשלבשלגשלדשלהשלושלזשלחשלטשמשמאשמבשמגשדמשמהשמושמזשמחשמטשנשנאשנבשנגשנדשנהשנושנזשנחשנטשסשסאשסבשסגשסדשסהשסושסזשסחשסטשעשעאשעבשעגשעדשעהשעושעזשעחשעטשפשפאשפבשפגשפדשפהשפושפזשפחשפטשצשצאשצבשצגשצדשצהשצושצזשצחשצטתתאתבתג

הלכות שחיטהעריכה

הלכות כיסוי הדםעריכה

הלכות טריפותעריכה

הלכות מתנות כהונהעריכה

הלכות אבר מן החיעריכה

הלכות בשר שנתעלם מן העיןעריכה

הלכות חֵלֶבעריכה

הלכות דםעריכה

הלכות מליחהעריכה

הלכות בהמות וחיות טהורותעריכה

הלכות דברים היוצאים מן החיעריכה

הלכות סימני העוףעריכה

הלכות דגיםעריכה

הלכות תולעיםעריכה

הלכות ביציםעריכה

הלכות בשר בחלבעריכה

הלכות תערובותעריכה

הלכות מאכלי גוייםעריכה

הלכות יין נסךעריכה

הלכות עבודה זרהעריכה

הלכות ריביתעריכה

הלכות חוקות הגויים וכישוףעריכה

הלכות נדהעריכה

הלכות מקוואותעריכה

הלכות נדריםעריכה

הלכות שבועותעריכה

הלכות כיבוד אב ואםעריכה

הלכות כבוד רבו ותלמיד חכםעריכה

הלכות תלמיד חכםעריכה

הלכות תלמוד תורהעריכה

הלכות צדקהעריכה

הלכות מילהעריכה

הלכות עבדיםעריכה

הלכות גריםעריכה

הלכות ספר תורהעריכה

הלכות מזוזהעריכה

הלכות שילוח הקןעריכה

הלכות חדשעריכה

הלכות ערלהעריכה

הלכות כלאיםעריכה

הלכות פדיון בכורעריכה

הלכות חלהעריכה

הלכות תרומות ומעשרותעריכה

הלכות מתנות עניים וכהונהעריכה

הלכות נידוי וחרםעריכה

הלכות ביקור חוליםעריכה

הלכות קריעהעריכה

הלכות אבלותעריכה

ראו גםעריכה