שולחן ערוך יורה דעה ח

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן ח | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

שיעור סכין של שחיטה
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

כמה הוא אורך הסכין ששחט בו – כל שהוא. (רק) שלא יהא דבר דק שנוקב ואינו שוחט כמו ראש האזמל הקטן וכיוצא בו. ובמחט: אפילו הוא רחב קצת כאותן של רצענים שחותכין בו החוט – אין שוחטין בו (טור). וכיון דלא ידעינן שיעורא: השוחט בסכין קטנה – צריך ליזהר ולשער לפי אומד דעתו שכשיוליך ויביא בה: שלא ידרוס, אבל בקטנה יותר מדאי – לא ישחוט.

הגה: ומי שלא יוכל לשער – יקח כמלא אורך שני צוארים של אותו דבר ששוחטין (מרדכי בשם ר"ח). ויש אומרים לשער בארבעה עשר אצבעות, ורמז לזה, שנאמר: ושחטתם "בזה" מנין י"ד (שם, ושחיטות ישנים).