פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אם פגעו מת וכלה זה בזה -- מעבירין המת מלפני הכלה. וכן אם אין בעיר כדי לזה ולזה -- מקדימין ומכניסין הכלה לחופה ואחר כך קוברים המת.

אבל אחר שנכנסה לחופה ויש לפניו לנחם אבל ולשמח חתן -- תנחומי האבל קודם. וכן הבראת האבל קודם למשתה של חתן.     במה דברים אמורים? שיש בידו ספוק כדי שניהם. אבל אם אין בידו כדי שניהם -- משתה החתן קודם.

(חתן ואבל בבית הכנסת -- יוצא החתן עם שושביניו תחילה ואחר כך האבל והמנחמים. וכן הקרואים שלהם אוכלים עם החתן כשירצו ולא עם האבל) (ב"י בשם הגהות מיימוני פ"ד).

המת והמילה -- מילה קודמת. ואם הוא מת מצוה -- מת מצוה קודם.