שולחן ערוך יורה דעה שס

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן שס | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

מת וכלה ומילה איזה קודם
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

אם פגעו מת וכלה זה בזה -- מעבירין המת מלפני הכלה. וכן אם אין בעיר כדי לזה ולזה -- מקדימין ומכניסין הכלה לחופה ואחר כך קוברים המת.

אבל אחר שנכנסה לחופה ויש לפניו לנחם אבל ולשמח חתן -- תנחומי האבל קודם. וכן הבראת האבל קודם למשתה של חתן.     במה דברים אמורים? שיש בידו ספוק כדי שניהם. אבל אם אין בידו כדי שניהם -- משתה החתן קודם.

(חתן ואבל בבית הכנסת -- יוצא החתן עם שושביניו תחילה ואחר כך האבל והמנחמים. וכן הקרואים שלהם אוכלים עם החתן כשירצו ולא עם האבל) (ב"י בשם הגהות מיימוני פ"ד).

המת והמילה -- מילה קודמת. ואם הוא מת מצוה -- מת מצוה קודם.