פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מקום שנהגו לצאת נשים לפני המטה -- יוצאות. מקום שנהגו לצאת לאחר המטה -- יוצאות. ועכשיו נהגו שאין יוצאות אלא לאחר המטה, ואין לשנות.

סעיף בעריכה

יש למנוע מלצאת נשים לבית הקברות אחר המטה.