פתיחת התפריט הראשי

באר הגולה הינו חיבור על השולחן ערוך ובו מובאים המקורות לחיבור. את באר הגולה חיבר רבי משה רבקש זיע"א.

.