באר הגולה (רבקש)

באר הגולה (רבקש)
מחבר משה רבקש
לעיון נוסף
ויקיפדיה ויקיפדיה באר הגולה (רבקש)


באר הגולה
חיבור על השולחן ערוך ובו מובאים המקורות לחיבור. את באר הגולה חיבר רבי משה רבקש זיע"א


חלקי הספרעריכה

.