שולחן ערוך יורה דעה רסא

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן רסא | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין אם לא מל האב את בנו
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

אם לא מל האב את בנו -- חייבים ב"ד למולו. ואם לא מלוהו ב"ד -- חייב הוא כשיגדיל למול את עצמו. ואם לא מל -- חייב כרת:

הגה: ובכל יום עוברים בעונשים אלו (טור ובכל בו).
ואין מלין בנו של אדם שלא מדעתו אלא אם כן עבר האב ולא מלו -- בית דין מלין אותו בעל כרחו (טור בשם הרמב"ם).
ואין האשה חייבת למול את בנה (טור).
האב שאינו יודע למול ויש כאן מוהל שאינו רוצה למול בחינם, רק בשכר -- יש לב"ד לגעור במוהל זה, כי אין זה דרכן של זרע אברהם, ואדרבה המוהלים מהדרין שיתנו להם למול. ואם עומד במרדו ואין יד האיש משגת לתת לו שכרו, הוי כמי שאין לו אב שב"ד חייבים למולו, ולכן ב"ד כופין אותו מאחר שאין אחר שימול (רשב"א סי' תע"ב):