שולחן ערוך יורה דעה קנד

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן קנד | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דיני מיילדת עובדת כוכבים וישראלית1
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

עובדת כוכבים לא תיילד לישראלית בינה לבינה ואפילו אם היא מומחית וכן לא תניק לבן ישראל בביתה ואפילו אחרים עומדים על גבה אבל בבית ישראל מותרת ליילד ולהניק אם אחרים עומדים על גבה או יוצאים ונכנסים והוא שלא יניחנו עמה לבדו בלילה:

סעיף בעריכה

ישראלית לא תניק לבן עובד כוכבים אפילו בשכר* (אא"כ יש לה חלב הרבה ומצערת אותה מותרת להניקו) (מרדכי ואגודה ר"פ אין מעמידין) ולא תיילד לעובדת כוכבים** אלא אם כן היא ידועה למילדת שאז מותר ודוקא בשכר ובחול.

(אסור ללמד לעובד כוכבים אומנות) (הגהות אשיר"י שם וירושלמי):הערה 1: עיין הערת העורך ריש סימן קנג.
הערה *: שמא יחלה הילד או ימות ויעלילו על הישראלית אבל כשהיא מילדת ובשכר לא יעלילו שחזקה אצלם דאומן לא מרע אומנתו וחייש לפסידא דאגריה.
הערה **: הכל משום חשש עלילות שקר.