פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

הטחול אף על פי שיש בו מראה אדמומית ונראה כריבוי דם -- דינו כשאר בשר.

הגה: יש אומרים שנהגו שלא לבשל הכליות או ביצי זכר אפילו לאחר שניקר אותן משום דאית בהו רוב דם. ובדיעבד אין לחוש (אגור וארוך כלל א' בשם רוקח). ומותר למלוח כל אלו עם שאר בשר אף על פי שיש בהם רוב דם ובלבד שיסירו הקרומים והחלב מהם
.