פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

ספר תורה או תפילין שבלו -- אין עושין מהם מזוזה. ואין כותבין אותה על גליוני ספר תורה לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה.