פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אם שחט בסכין מלובנת – שחיטתו פסולה. ויש מכשירין

(אם ידע שהיא מלובנת ונזהר שלא נגע בצדדים)

.