שולחן ערוך יורה דעה קמ

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן קמ | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין תקרובת עבודת כוכבים שנתערב
ובו סעיף אחד:

סעיף א עריכה

אלילים ומשמשיה ותקרובתה אוסרים בכל שהוא. שאם נתערב אחד מהם אפי' באלף -- כולן אסורות.

ואם אחד מהתערובות הראשון נתערב בשנים אחרים ונפל מהג' אחד לב' אחרים -- הרי אלו האחרים מותרים.

וכן אם אחד מהתערובות הראשון נפל לים או נשרף בענין שנאבד מהעולם -- כל הנשארים מותרים ליהנות בהם שנים שנים ביחד אבל לא האחד לבדו. ובלבד שלא יהנה אדם אחד מכולם. ויש מי שאוסר אלא אם כן נפלו שתים לים הגדול או נשרפים.

(ועיין לעיל סימן ק"י):