שולחן ערוך יורה דעה שי

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן שי | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין בכור שנשחט שלא על פי חכם
ובו שלושה סעיפים:
אבג

סעיף אעריכה

השוחט את הבכור שלא על פי חכם -- אפילו הראהו לחכם אח"כ ומצא בו מום -- אסור. וה"ה בזמן הזה אם לא הראהו לשלשה בני הכנסת.

סעיף בעריכה

השוחט הבכור שלא על פי מומחה ומכרו ואכלוהו -- מחזיר להם הדמים. לא אכלוהו -- יקבר ויחזיר להם הדמים.

סעיף געריכה

מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו -- יקבר וישלם מביתו. וכמה ישלם? אם הוא בארץ ישראל משלם בגסה חצי דמיו ובדקה רביע דמיו, ובחוץ לארץ בין בדקה בין בגסה חצי דמיו. והאידנא שאף בא"י אין רוב שדות של ישראל מותר לגדל בהמה דקה אפי' בארץ ישראל הילכך אפי' בא"י אף בדקה משלם חצי דמים.