ויקיטקסט:שולחן ערוך

הפרויקטעריכה

מטרתו לרכז את כל ארבעת חלקי השולחן ערוך, עם נושאי כליהם (פרשנים). כל סעיף יש לו דף נפרד שעליו ניתן לראות את נושאי הכלים שעל סעיף זה.

העבודה שיש לעשותעריכה

  1. השלמת הקלדת הפרשנים.
  2. השלמת הקישורים לפרשנים.
הפרשנים
המטרה להגיע לכל הפרשנים המסודרים לפי סדר סעיפי השולחן ערוך.

שולחן ערוךעריכה

הכנת הדףעריכה

להוסיף תבנית {{שולחן ערוך}} (נמצא בסרגל הכלים בתיבת "בחרו תבנית כדי להוסיף" [בתנאי ששם הדף מתחיל ב"שולחן ערוך"]) בפרמטר שכתוב "כותרת" יש להחליף עם שם הכותרת. בפרמטר הבא יש להחליף במספר הסעיפים.

{{שולחן ערוך|חלק|סימן קודם|סימן נוכחי|סימן הבא|הכותרת|מספר הסעיפים (בספָרות)}}

דוגמא

{{שולחן ערוך|אורח חיים|תצב|תצג|תצד|דינים הנוהגים בימי העומר|4}}

כותרת סעיףעריכה

לעשות כותרת (רמה 2) הסעיף, עם קישור לסעיף.

==[[שולחן ערוך חלק שולחן ערוך סימן סעיף|סעיף סעיף]]==

דוגמא
==[[שולחן ערוך אורח חיים תצג ב|סעיף ב]]==
תוצאה
סעיף ב

הסעיף עצמועריכה

  1. לכתוב את תוכן הסעיף
  2. להגדיר את כל תוכן הסעיף כקטע עם שם הסעיף
דוגמא
<קטע התחלה=ג/>תוכן הסעיף<קטע סוף=ג/>

פרשניםעריכה

קישורים לפרשנים
עדיין אין קישורים לרוב הפרשנים, גם כאלה שהטקסט שלהם נמצא. למעקב אחרי המצב של כל סימן ישנן טבלאות - /מעקב אחרי קישורים לפרשנים. נא לעדכן אותן לפי ההתקדמות. את הקישורים יש ליצור באמצעות התבנית {{פרשע1}}. דוגמא לקישור: {{פרשע1|מב|א}} יקשר לס"ק א' במשנה ברורה.

תבניות עזרעריכה

{{פרשע}}; {{פרשע1}}; {{משע}}