פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אם רצו מתירין שערות לכלות ומגלים פני חתנים ונותנין דיו וקולמוס בצדו ותולין מפתחו של מת ופנקסו בארונו משום עגמת נפש.

ועושים חופות לחתנים וכלות ותולין בהם דברים שלא הביאו אוכל נפש. אבל דברים שהביאו אוכל נפש אסור מפני שהם נאסרים בהנאה.