שולחן ערוך יורה דעה יא

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן יא | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

באיזה זמן שוחטין. ודין השוחט בתוך המים
ובו ארבעה סעיפים:
אבגד

סעיף א עריכה

לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה. במה דברים אמורים: כשאבוקה כנגדו, אבל אם אין אבוקה כנגדו, או ביום במקום אפל – לא ישחוט. ואם שחט : שחיטתו כשרה. (ושני נרות חשובים אבוקה. מהרי"ל ואגודה).

סעיף ב עריכה

השוחט בשבת וביום הכפורים: אע"פ שאילו היה מזיד בשבת מתחייב בנפשו, והיה לוקה ביום כפור – שחיטתו כשרה.


סעיף ג עריכה

אין שוחטין לתוך ימים ונהרות שלא יאמרו לשר של ים הוא שוחט. ולא לתוך הכלים שלא יאמרו מקבל הדם לזורקו לעבודה זרה. ואם יש בכלי מים שאז אין בדם ראוי לזריקה -- אם הם צלולים – לא ישחוט בו, שלא יאמרו לצורה הנראית במים שוחט.ואם הם עכורים –- מותר. וכן אם יש בכלי עפר – מותר לשחוט בתוכו.

סעיף ד עריכה

היה בספינה ואין לו בה מקום פנוי לשחוט –- יכול לשחוט על גבי כלים, והדם שותת ויורד לתוך המים, או מוציא ידו חוץ לספינה, ושוחט על דפנותיה, והדם שותת ויורד לתוך המים ואינו חושש.

הגה: מקצת שוחטין נזהרין שלא לשחוט שום אווז בטבת ושבט אם לא שאוכלין מלבה, משום שקבלה היא שיש שעה אחת באותן חודשים: אם שוחט בה אווז – ימות השוחט אם לא אוכל ממנה. ונוהגין לאכול מן הלב (תשב"ץ בשם רבי יהודה חסיד).