שולחן ערוך יורה דעה מה

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן מה | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין אם ניטל השליא
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

בהמה או עוף שניטל האם שהולד מונח בה -- כשרה:

הגה: וכל שכן ניקב דכשר (ד״ע). ויש מחמירין לאסור בניקב או נימוק (שם ורוקח ועס״ק ג' והגה ש״ד סימן פ״ח בשם א״ז ואו״ה כלל נ״ה), ויש להחמיר אם לא במקום הפסד מרובה:

סעיף בעריכה

ניטלה שלחופית שמי רגלים נקוים לתוכה -- כשרה. ויש אוסרין.

(והכי נהוג להטריף אפי' בניקב) (טור בשם ר״ח והגהמי״י פ״ח מה״ש בשם התוס' ריש דף מ״ח ואגודה וכ״ה בהג״ה ש״ד סימן פ״ח בשם א״ז וד״מ בשם מהרא"י ומהרש״ל בא״ו שלו סימן צ״ו בשם ראבי״ה ור״י):